top of page
  • Writer's picturePolicy and Citizens' Observatory

Гласове на промяната: България има нужда от подмладяване и свежи идеи

Българските граждани могат да оказват влияние върху управляващите, но го правят чак когато ножът опре до кокал.

Николай Бончев, 20год., завършил НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, студент по „История и геополитика на Балканите“ в Софийски университет


Кои са най-важните промени, според Вас, които бихте искали България да осъществи?

Бих желал България на да има ясна програма за развитие, политика, която отстоява българските интереси. Да се възстановят фабрики, заводи и др., защото България може, защото много от тях се разрушават, фалират и изоставят, работят на малки части и тн.


Има ли достатъчно перспективи за младите у нас?

В България има нужда от подмладяване и свежи идеи в много сектори, за това смятам, че има поле за изява. Ние (младите) трябва да се развиваме и да поемем щафетата от предните поколения, след като са ни предали техния опит и да надградим, защото вярвам, че можем.


Кои са най-големите трудности пред младите у нас?

Смятам, че най-големите спънки са, че голяма част от завършилите млади специалисти или не могат да намерят работа по специалността си, поради липса на опит или е не достатъчно платена, което кара да изберат друга посока на развитие, защото не могат да се издържат с желаната работа.


Какво бихте очаквали от политиците да направят за младите?

Да окажат повече подкрепа, да дадат повече поле за изява, чрез различни програми или изисквания.


Каква промяна очаквате след парламентарните избори?

Очаквам да има лека нестабилност, но се надявам на разумни действия и разум, в предвид тежкото положение в светът и да се стигне до реални действия, а не само празни обещания.


Как младите могат да съдействат, за да се променя България към по-добро?

Могат да дадат нови идеи, които да помогнат за развитие. Един нов свеж поглед на нещата, по-модерен.


На кои български политици нямате доверие?

Като цяло левите партии.


Кои са младите политици, които харесвате?

Нямам наблюдения сред младите политици.


Има ли млади политици, които не харесвате?

Нямам наблюдения сред младите политици.


Гласувахте ли на парламентарните избори? Гласували ли сте на предишни избори?

Да и да.


Как, според вас, гражданите могат да контролират управляващите след избори?

Смятам, че българския народ може да оказва влияние върху управляващите, но според лични наблюдения го правим чак когато ножът опре до кокал. Може да влияе чрез подписки и протести (проблем, който съм забелязал при последните протести, че се вкарват „агресатори или хулигани“ с цел да се нажежи обстановката, което влошава нещата), за това смятам, че подписките са по добрия вариант.


Участвахте ли в протестите през 2020 г.? А в други преди това – през 2013г, за зелени каузи, други?

Не съм участвал, но с голяма част от исканията на протестиращите бях съгласен. Семейството ми беше в затруднено положение, заради наложените забрани за работа на заведенията и не беше оказана нужната подкрепа голяма част от хората в този бранж.


Ако имате възможност да зададете въпрос на млад политик, какво бихте го попитали?

Какви са плановете за развитие и как би се опитал да върне хилядите българи емигрирали в чужбина да работят.


Какво друго важно бихте искали да споделите?

Надявам се, че България ще поеме по правилния път, ще започне да задържа младите си специалисти и ще се развива в положителна насока.


31 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page