top of page

Онлайн дебат: "Иновативни практики на млади и мигранти в пост-пандемичния град."

В продължение на поредицата от онлайн дебати „Мигрантско-бежанската младеж и пандемията: ново лидерство за по-включваш пост-кризисен свят“ в рамките на проекта „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” през април се проведе онлайн дискусия на тема "Иновативни практики на млади и мигранти в пост-пандемичния град. Съвременният град - предизвикателства и възможности за включване на младежи и мигранти като двигатели на растежа на града". 

През погледа на социални и градски изследователи, обществени и икономически активистите, вътрешни и външни мигранти, предприемачи, културни представители по време на дебата бяха обсъдени образа на града по време на пандемията и на пост пандемичния град - неговите общности, предизвикателства, механизми за реакция, както и перспективите за София като по-включваща и по-солидарна европейска столица. Събитието събра над 30 участника като в рамките на дискусията с говорителите част от участниците изразиха ангажираност по темата чрез включвания в интересни посоки и споделяйки оригинални идеи. 


Проектът „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.  

www.activecitizensfund.bg 

Онлайн дебат: "Иновативни практики на млади и мигранти в пост-пандемичния град.": Event
1432x652_Banner_1.jpg
Онлайн дебат: "Иновативни практики на млади и мигранти в пост-пандемичния град.": Image
Онлайн дебат: "Иновативни практики на млади и мигранти в пост-пандемичния град.": Pro Gallery
bottom of page