top of page

Тридневна работилница “Лидери на площада и мегдана“

Между 10 и 12 юни  в гр. София и в с. Друган (Радомир) се проведе събитието Тридневна работилница “Лидери на площада и мегдана“ в рамките на проекта “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”, който се изпълнява от Политическа и гражданска обсерватория : миграция, дигитализация, климат с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Workshop: About

Над двайсетина  участници - младежи от България и мигранти и бежанци от Афганистан, Италия, Ирак, Тунис, Мароко и Египет се включиха по време на трите дни от работилницата в серия от обучения, сред които:

  • Обучението по лидерство и застъпничество - Change makers academy с обучител Маги Назер, изпълнителен директор на Фондация "Солидарност в действие" ;

  • Медийното обучение „Моят глас“ с лектор Катерина Борисова, режисьор и основател на Semperia Films; 

  • Интеркултурната обиколка на София „Жива лаборатория „Моят град“, проведена от Радослав Илиев, член на Политическа и гражданска обсерватория. 

Обучението на лидерство и застъпничество - Change makers academy запозна младите мигранти, бежанци и българските активисти с различни похвати за активно участие във взимане на решения, разбиране на интересите на представители на различни социални групи, стратегии за водене на преговори, за планиране на проекти, за застъпнически кампании и други. В края на обучението участниците представиха  над десет  креативни идеи за бъдещи потенциални проекти, които да се организират от мрежата на млади мигранти и бежанци и български младежи.

По време на медийното обучение „Моят глас“ младежите мигранти и бежанци и българските младежи придобиха практически умения за медийно поведение и за говорене пред хора и пред камера. Научиха повече и за начините на създаване на видеорепортаж и участието в интервю в коментарно студио. Всеки от участниците имаше възможността да създаде свой авторски продукт, като най-добрите медийни продукти може да намери в Youtube канала на Политическа и гражданска обсерватория: https://www.youtube.com/channel/UCa4ZYdoLGoDNCFkcxCfyOUw

Някои от основите похвати за говорене пред камера, представени по време на обучението, са обобщени в инфо-листа за младите международни комуникатори, който може да намерите тук: ЛИНК на инфо листа 

По време на Тридневната работилницата младежите българи и мигранти и бежанци се потопиха в междукултурна среда и атмосферата и бита на българското село Друган, посетиха дома и ателието на дърворезбаря Кирил Щрапулин, родом от Друган, както и местната църква „Св. Възкресени Господне“. Видео разказ, представящ културния обмен между българската местна общност и младите бежанци и мигранти в Друган може да намерите тук: https://youtu.be/QuHAzWCCjQs

Разнообразните дейности, проведени в рамките на Тридневната работилница “Лидери на площада и мегдана“ предоставиха възможност на всички участници – млади мигранти и бежанци и български младежи да придобият ключови лидерски, медийни и интеркултурни компетенции. Участниците придобиха и полезни умения за насърчаване на застъпничество, активна гражданственост и лидерство по методологията “ учене чрез преживяване“. Накрая всеки участник получи ценен сертификат, удостоверяващ участието му в тридневното обучение. 

Workshop: About
Workshop: Gallery
bottom of page