top of page

Онлайн дебат: „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“

young migrants and Bulgarians as social enterpreuners
Онлайн дебат: „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“: Event

За дебата

На 2 декември 2021 г. „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ проведе третия дебат от поредицата онлайн дебати за бъдещето „Мигрантско-бежанската младеж и пандемията: ново лидерство за по-включваш пост-кризисен свят“ в рамките на проекта „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”. Дебатът бе на тема „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“.

В рамките на дебата през три различни призми бяха представени мнения и гледни точки относно развитието на социалното предприемачество и иновациите в България, както  и активната роля на младежите българи и мигранти в процеса. Участниците в дебата имаха възможността да чуят позицията на Арно Пилегер, млад българин, създател на младежката платформа „България на младите“, представяща идеите и визиите на младото поколение по различни актуални теми. Сара Файзи от Афганистан сподели какво е да си млад мигрант предприемач в България и как е отворила собствен ресторант за афганистанска кухня в София. Третият от говорителите в дебата - Ива Гацина, ангажиран млад иноватор от социалното предприятие „Humans in the loop“, заинтригува участниците с представяне на процеса на работа на  „Humans in the loop“ и на основните им дейности, предоставящи възможност за работа с сферата на технологиите на бежанци.

Събитието събра трийсетина участника, които имаха възможността да научат повече за опита на говорителите и да разменят идеи и впечатления по основните теми на дебата „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“ по време на дискусията. 


Проектът „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.  www.activecitizensfund.bg

Онлайн дебат: „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“: Text
Онлайн дебат: „Младежите мигранти и българи като иноватори и (социални) предприемачи“: Pro Gallery
bottom of page