top of page
Post_FoundationalEconomy.jpg

Онлайн дебат „Фундаментална икономика и миграция“

27 юни, 2022 г.

Online debate: Foundational Economy and Migration: Event

За дебата:

На 27 юни 2022 г. „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ проведе четвъртия и последен дебат от поредицата онлайн дебати за бъдещето „Мигрантско-бежанската младеж и пандемията: ново лидерство за по-включваш пост-кризисен свят“ в рамките на проекта „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”. Дебатът бе на тема „Фундаментална икономика и миграция“.
В рамките на дебата бе представена иновативната концепция „фундаментална икономика“, като се вземе предвид приноса на мигрантите за местното развитие. Целта на дискусията бе да вдъхнови младите бежанци и мигранти, както и младите българи да открият потенциала на фундаменталната икономика и по този начин да осмислят миграцията като възможен ресурс за местно развитие. 
В началото на дебата концепцията „фундаментална икономика“ бе представена от проф. Филипо Барбера, професор по икономическа социология в Университета в Торино и признат експерт по фундаментална икономика. Участниците в дебата имаха възможността да чуят историята на Жан-Пол Дунин и Донна Мийнън, граждани на Обединеното кралство, живеещи в с. Рогозиново, България и да разберат повече за преживяванията им като мигранти в България и като успешни  основатели на школата по английски език „ProudSpeaker” в Харманли. Четвъртият основен говорител в дебата Сара Алкаф, бежанка от Йемен, която живее в България, заинтригува участниците с представянето на благотворителната инициатива „Младите за нов живот на стари мебели“, която тя основава по време на пандемията от covid-19. 
Събитието събра петнайсетина участника, които имаха възможността да се запознаят с научните интереси и разработки, както и личните преживявания, каузи и постижения на четирима интригуващи чуждестранни говорители от Италия, Йемен и Великобритания, които в дебата „Фундаментална икономика и миграция“. 
Видеа с изказванията на основните говорители в дебата „Фундаментална икономика и миграция“  могат да бъдат намелени тук:

Online debate: Foundational Economy and Migration: Text

Проектът „Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.  www.activecitizensfund.bg

Online debate: Foundational Economy and Migration: Text
Online debate: Foundational Economy and Migration: Pro Gallery
bottom of page