top of page

Voices of Change 

Гласовете на промяната

През 2021 – годината на много избори - Политическа и гражданска обсерватория дава думата на Гласовете на промяната. За да чуем алтернативните визии на младите, за да разберем политическата промяна, която очакват, изискват, подкрепят. За да видим контурите на новото стратегическо лидерство.

Voices of Change: Text
Image 3_Гласовете на промяната.jpg
Voices of Change: Image
bottom of page