top of page
  • Writer's picturePolicy and Citizens' Observatory

Гласовете на промяната: Необходима е тотална реформа

Перспективите за младите в България са много, но сред самите млади хора остава впечатлението, че вратите навсякъде са затворени.

Веселин Ташев, 23, студент по “Международни отношения” в УНСС и председател на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО).

Кои са най-важните промени, според Вас, които бихте искали да се осъществят в България?


Във всеки аспект от живота ни е необходима реформа, за да се постигне прозрачност и отчетност. Най-важната реформа, която бих искал да видя е в образованието, където всяка година хиляди ученици отпадат от системата. Нужна е реформа на учебните програми, тъй като настоящата налага едно и също съдържание и темп на учене на млади хора с много различни образователни потребности и възможности. По този начин критичното мислене и катализирането на пълния потенциал на учениците остават на заден план за сметка на тренировки на паметта - зубрене.


Има ли достатъчно перспективи за младите у нас?


Перспективите за младите в България са много, но сред самите млади хора остава впечатлението, че вратите навсякъде са затворени. Необходимо е и двете страни да работят за подобряване на информираността относно възможностите и перспективите.


Кои са най-големите трудности пред младите у нас?


Успешната реализация след образованието е трудност, която всеки млад човек среща. Необходимо е да бъдем активни, борбени и да не се отказваме, дори когато срещаме затворени врати. От нас зависи те да се отворят!


Как младите могат да съдействат, за да се променя България към по-добро?


Като бъдат активни и се борят за интересите си!


Ще гласувате ли на предстоящите парламентарни избори?


Гласували ли сте на предишни избори? Да, ще гласувам. Това ще бъде трети път, в който го правя след президентските избори през 2017 и изборите за европейски парламент през 2019.


Как, според вас, гражданите могат да контролират управляващите след избори?


Чрез гражданска активност.


Ако имате възможност да зададете въпрос на млад политик, какво бихте го попитали?


Какво той/тя биха направили за подобряването на живота на младите хора в България?


13 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
Post: Blog2_Post
bottom of page