top of page
 • Writer's picturePolicy and Citizens' Observatory

Гласове на промяната: Кардинални промени в системата

Младите не са бъдещето, а настоящето и главен двигател на промяната

Николай Митев, 20 годиниКои са най-важните промени, според Вас, които бихте искали България да осъществи?

 • България или по-скоро българските управляващи трябва да направят кардинални промени в системата, взимайки пример от западноевропейските държави.


Има ли достатъчно перспективи за младите у нас?

 • Внушителният процент млади хора, напускащи България, дава отговор на този въпрос. Западноевропейските държави, САЩ и дори някои от нашите съседки предлагат далеч по-добри възможности за младите и за тяхното развитие


Кои са най-големите трудности пред младите у нас?

 • Средата в страната намалява шанса на младите за развитие и ги лишава от перспектива.


Какво бихте очаквали от политиците да направят за младите?

 • Очаквам от политиците да дадат по-голямо поле за развитие и перспектива за младите. Това може да стане със сложни проекти и промени в образователната система, наподобяващи немската, с повече извънкласни дейности, повече практическа ангажираност, градящи опит и самосъзнание у младите.


Каква промяна очаквате след парламентарните избори?

 • Конкретно след тези парламентарни избори не очаквам коренна промяна, трябва да измине определен период, да се направят нужните корекции и да се отстрани частично вградилия се „тумор“ в българската политика.


Как младите могат да съдействат, за да се променя България към по-добро?

 • Младите не са бъдещето, а са настоящето. Поради тази причина те трябва да са разглеждани като главен двигател на промяната. Ако повече млади хора взимат участие в политическите процеси и обществените дейности, ще оставят своя отпечатък в процеса и ще дадат тласък на промяна, еквивалентна на градация.


На кои български политици имате доверие? На кои български политици нямате доверие? Кои са младите политици, които харесвате? Има ли млади политици, които не харесвате?

 • Повечето български политици и политически дейци са вкоренени в корупцията. Лично аз нямам доверие на нито един от тях, няма значие дали е млад или стар. Но имам надежда за бъдещите политици.


Гласувахте ли на парламентарн избори? Гласували ли сте на предишни избори?

 • Гласувах. Взимал съм участие в изборите през 2019 за кмет на София. Аз съм на мнението, че всеки глас е от значение.

Как, според вас, гражданите могат да контролират управляващите след избори?

 • Ако наистина има демокрация, чрез нея могат да се контролират управляващите.

Участвахте ли в протестите през 2020 г.? А в други преди това – през 2013г, за зелени каузи, други?

 • Не


Ако имате възможност да зададете въпрос на млад политик, какво бихте го попитали?

 • Кога ще преминем в истински демократичен режим?


Какво друго важно бихте искали да споделите?

 • Бих се радвал в бъдеще народните избраници да бъдат истински държавници.


25 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page