top of page
  • Writer's picturePolicy and Citizens' Observatory

Гласове на промяната: Не вярвам на демагозиПротестите 2020 г. белязаха гражданското ми пълнолетие

Филип, 21 год, студент по философия в СУ „Св. Климент Охридски“.
Кои са най-важните промени, според Вас, които бихте искали България да осъществи?


Най-важните промени, които България трябва да осъществи, са в приетите за социална норма комплекси от ценности, модели на поведение и жетейски нагласи. Българското общество ще претърпи прогрес, тогава когато започне да развива вътрешен локус на контрол, както и универсален, общовалиден, а не избирателен, морал.


Има ли достатъчно перспективи за младите у нас?


Наречието „достатъчно“ винаги се отнася до очакванията и изискванията, а в съвременната реалност на глобализъм младите съпоставят перспективите в собствената си държава с тези в другите, повече или по-малко развити страни. В този смисъл в България няма достатъчно перспективи за високоинтелектуален труд, сравнение със „старите демокрации“.


Кои са най-големите трудности пред младите у нас?


Най-голямата трудност за младите у нас е разрешаване поколенческия сблъсък на съзнания. Настоящата култура в България е създадена и бива поддържана от хора израснали в затворено общество. За да избегнат културния (неизбежно и морален) сблъсък, на младите у нас често се налага да балансират между проявата на гъвкавост и пластичност, и компромис със самите себе си.


Какво бихте очаквали от политиците да направят за младите?


Очаквам да започнат да изграждат икономика, базирана на знанието, на иновациите и науката, което да стимулира и обнадеждава младите, че могат да осъществяват потенциала си тук.


Каква промяна очаквате след парламентарните избори?


Очаквам радикален спад на корупционните схеми, на своеволието и ненаказуемостта на администрацията в държавните институции. Очаквам правосъдна реформа, която да обезоръжи корумпираната власт и даде началото на устойчиво развитие с безусловна евроатлантическа насоченост.


Как младите могат да съдействат, за да се променя България към по-добро?


Младите могат да съдействат, бидейки социално активни. Било то с политическа или неправителствена ангажираност, младите трябва да полагат усилия, за да не им бъдат тихомълком иззети свободите, чиято възможност за достояние демокрацията предоставя.


На кои български политици имате доверие?


Имам доверие на онези политици, които са постоянни в намеренията си за промяна и благоденствие и най-вече има свидетелства, че активно се опитват да ги осъществят.


На кои български политици нямате доверие?


Нямам доверие на демагозите. На онези, които чрез опити за логически манипулации в публичния дискурс (често недодялани и очевидни) и популистки обещания, се надяват да циментират присъствието си във властта.


Кои са младите политици, които харесвате?


За съжаление не са ми известни млади политици в българската политическа действителност, но по принцип младите политици, които бих харесал са онези, на които бих могъл да имам доверие, а кои са политиците, на които бих имал доверие вече разясних.


Има ли млади политици, които не харесвате?


Младите политици, които не бих харесвал са онези, които са се насочили към политическа кариера заради потенциалните облаги от властова позиция.


Гласувахте ли на парламентарните избори? Гласували ли сте на предишни избори?


Гласувах на парламентарните избори. Гласувал съм на всички избори, откакто имам право да гласувам.


Как, според вас, гражданите могат да контролират управляващите след избори?


Гражданите могат да контролират управляващите след избори, като шумно и безкомпромисно изразяват несъглсието си със злоупотреби (дори предполагаеми) с влияние. За да се контролират властимащите е необходимо и вкореняване на концепцията за граждански дълг в националното самосъзнание, за да се установи практика на известяване на проблеми, които хората забелязват в общността, както и на оказване на помощ при разрешаването им.


Участвахте ли в протестите през 2020 г.? А в други преди това – през 2013г, за зелени каузи, други?


Протестите през 2020. година бяха първите, в които взех участие, през 2013., все още не бях съзнателна личност. В този смисъл протестите от изминалата година бяха събитието, което отбеляза гражданското ми пълнолетие.


Ако имате възможност да зададете въпрос на млад политик, какво бихте го попитали?


Бих го попитал - „Какво означава България за Вас?“, „За какво бъдеще мечтаете?“, „Какво сте готов да рискувате, за да го осъществите?“.


Какво друго важно бихте искали да споделите?


Ubi bene, ibi patria - "Където ми е добре, там е родината" са казали още римляните, а максимата им важи без промяна и до ден днешен. От нас зависи дали ще спре бягството на будни български младежи в чужбина, дали ще създадем среда за достоен живот, дали ще можем с неподправена жизнерадост да наречем България родина.


22 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page