New Project Announcement

“Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”

‘Empowerement of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive (post)pandemic, (post) crisis Bulgaria’  (2021-2022)

Проектът “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.

project.png
 

The Observatory is a think tank, based in Sofia, Bulgaria, addressing the challenges, crises and innovations of the 21st century in the double perspective of policies and citizens. It focuses on three major spheres – digitalization, migration, and climate.

 

Migration

Digitalization

Climate

 

News & Publications

Мислене под карантина.

Анна Кръстева, Ружа Смилова, Ивайло Дичев. Мислене под карантина. София: Семинар BG, 2020.

Citizens’ Activism and Solidarity Movements. Contending with Populism.

Krasteva, A. et al, eds (2019). Palgrave/Macmillan.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

©2020 by Policy and Citizens’ Observatory: Migration, Digitalization, Climate.