New Project Announcement

“Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”

‘Empowerement of young migrants and refugees through innovative practices for more inclusive (post)pandemic, (post) crisis Bulgaria’  (2021-2022)

Проектът “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 8730 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”  е въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи, вкл.  обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании.

project.png
 
Photo_Vanina_Ninova.jpg

Ванина Нинова от екипа на „Политическа и гражданска обсерватория“ - лауреат в конкурс „Франкофонски кариери“

 
Crowd Cheering

The Observatory is a think tank, based in Sofia, Bulgaria, addressing the challenges, crises and innovations of the 21st century in the double perspective of policies and citizens. It focuses on three major spheres – digitalization, migration, and climate.

 
daniel-schludi-e1RI3wRelqM-unsplash.jpg

Migration

tyler-lastovich-e31ANd1PXUw-unsplash.jpg

Digitalization

li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash.jpg

Climate

 

News & Publications

9783319761824.jpg
mislene pod karantina.jpg

Мислене под карантина.

Анна Кръстева, Ружа Смилова, Ивайло Дичев. Мислене под карантина. София: Семинар BG, 2020.

Citizens’ Activism and Solidarity Movements. Contending with Populism.

Krasteva, A. et al, eds (2019). Palgrave/Macmillan.